Rekenkameronderzoekers Friesland

Op maat gesneden onderzoek

✓    Flexibel en op maat gesneden

✓    Per onderzoek een unieke opzet

✓    Bondige, leesbare rapporten

✓    Ook voor kleinere onderzoeken

Sinds 2011 voeren Esther Fogl en Frans Haven onderzoeken uit voor rekenkamers is Nederland met hun bureau Rekenkameronderzoekers Friesland.

Onze visie op rekenkameronderzoek

Onze visie is dat raadsleden weinig tijd hebben voor dikke rapporten, maar behoefte hebben aan bondige rapporten zonder wollige taal. Wij staan voor rekenkameronderzoek dat een bijdrage levert aan een structurele verbetering van beleid, uitvoering of organisatie door een goede aansluiting met de praktijk. Wij zien rekenkameronderzoek niet als een afrekeninstrument, maar  als een leerinstrument zodat de raad de juiste vragen aan het college kan stellen.

Onze werkwijze bij een rekenkameronderzoek

Voor ieder onderzoek maken we met de opdrachtgever een unieke opzet en desgewenst een normenkader. Daarna volgt een startbijeenkomst met de belangrijkste betrokkenen. Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek, interviews en daarna een rapportage van bevindingen. Soms wil de opdrachtgever zelf conclusies en aanbevelingen opstellen, maar wij kunnen dat ook voor u doen. Tenslotte volgt de aanbieding aan de raad waarin we eventueel technische vragen kunnen beantwoorden en een presentatie van de resultaten geven.