Rekenkameronderzoekers Friesland

Op maat gesneden onderzoek

✓    Flexibel en op  maat gesneden

✓    Elk onderzoek een unieke offerte

✓    Goed leesbare rapporten

Sinds 2011 onderzoeken Esther Fogl en Frans Haven met hun bureau Rekenkameronderzoekers Friesland voor rekenkamers in heel Nederland.


Visie

Onze ervaring is dat raadsleden niet van dikke rapporten houden. Liever lezen ze korte, bondige rapporten. En die schrijven wij. Onze rapporten dragen bij aan de verbetering van het beleid, de uitvoering in de dagelijkse praktijk of de informatie aan de raad. Wij schrijven een rapport waarvan geleerd kan worden. Waarmee de raad goede vragen kan stellen aan het college. Omdat we zelf al jaren lid zijn van rekenkamers weten we waar behoefte aan is. We kennen het onderzoek van beide kanten van de tafel: rekenkamer én bureau. Vraag u ons naar een offerte, dan schrijven we een korte en unieke offerte. Geen copy-paste.


Werkwijze

Een typisch onderzoek van ons begint met een studie van alle documenten. Dan interviewen ambtenaren, bestuurders, ketenpartners en anderen. We kunnen ook inwoners schriftelijk of mondeling enquêteren. Hiervoor werken we al jaren samen met studenten van de Thorbecke Academie. Gedurende het hele onderzoek houden we naar behoefte contact met uw rekenkamer. Sommige rekenkamers schrijven zelf de conclusies en aanbevelingen, maar wij kunnen dat ook voor u doen. Tot slot bespreken we in de raad de resultaten van het onderzoek en beantwoorden hun vragen.