Rekenkameronderzoekers Friesland

Op maat gesneden onderzoek

Esther Fogl en Frans Haven hebben in de afgelopen acht jaar meerdere onderzoeken voor verschillende rekenkamercommissies en organisaties uitgevoerd. Hiernaast een overzicht van de onderwerpen, gebieden en gemeenten waar onderzoek is uitgevoerd. Ook kunt u een kopie van het rapport per mail bij ons opvragen.

Esther Fogl en Frans Haven hebben samen en afzonderlijk onderzoek gedaan.

Littenseradiel

NO-Friesland

NVRR

Littenseradiel

Wmo-raad Oss

Wormerland

Hoogeveen

Wadden

Bedum

Schagen

Den Helder

Wadden

Den Helder

Opsterland

Littenseradiel

Beverwijk

Ommen

Veendam

Subsidieverlening aan zwembad "De Klomp"

Kapitaalgoederen

Slapende rekenkamers

Gemeenschappelijke regeling IT-diensten

Evaluatie

Bezuinigingen met burgerparticipatie

Doorwerking aanbevelingen rekenkamercommissie

Gemeenschappelijke regeling

Burgerparticipatie met enquete bevolking

Informatievoorziening verbonden partijen

Informatievoorziening verbonden partijen

Vergunningverlening

Gemeenschappelijke regeling

Statushouders

Statushouders

Burgerparticipatie bij de Omgevingswet

Informatievoorziening verbonden partijen

Informatiewaarde jaarlijkse verantwoording

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

niet openbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

Opvraagbaar

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2019

2019

Fogl & Haven

Fogl c.s.

Fogl, Haven, c.s.

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl c.s.

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl c.s.

Fogl & Haven

Haven c.s.

Haven c.s.

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

       Voor                         Jaar          Onderwerp                                                                                         Rapport               Door