Rekenkameronderzoekers Friesland

Op maat gesneden onderzoek

Littenseradiel

NO-Friesland

NVRR

Littenseradiel

Wmo-raad Oss

Wormerland

Hoogeveen

Wadden

Bedum

Schagen

Den Helder

Wadden

Den Helder

Opsterland

Littenseradiel

Beverwijk

Ommen

Veendam

Ommen

Berkelland

Ommen

Aalsmeer

Aalsmeer

Subsidieverlening aan zwembad "De Klomp"

Kapitaalgoederen

Slapende rekenkamers

Gemeenschappelijke regeling IT-diensten

Evaluatie

Bezuinigingen met burgerparticipatie

Doorwerking aanbevelingen rekenkamercommissie

Gemeenschappelijke regeling

Burgerparticipatie met enquete bevolking

Informatievoorziening verbonden partijen

Informatievoorziening verbonden partijen

Vergunningverlening

Gemeenschappelijke regeling

Statushouders

Statushouders

Burgerparticipatie bij de Omgevingswet

Informatievoorziening verbonden partijen

Informatiewaarde jaarlijkse verantwoording

Onderzoek naar de sturing in het sociaal domein

Onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen

Onderzoek naar de Participatiewet (loopt)

Onderzoek naar kwaliteit informatievoorzieining Sociaal Domein

Onderzoek naar de uitvoering van jeugdzorg (loopt)

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2020

2021

Fogl & Haven

Fogl c.s.

Fogl, Haven, c.s.

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl c.s.

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl c.s.

Fogl & Haven

Haven c.s.

Haven c.s.

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven

Fogl & Haven